Δείτε πως το EasyQ μετά από λίγη εξάσκηση μπορεί να μειώσει
στο 1/10 τον χρόνο που καταναλώνετε υπολογίζοντας
κόστη και τιμές πώλησης αλλά και πως μπορεί να σας γλυτώσει από λάθη.
Παρατηρήστε στο τέλος του παραδείγματος πως το σύστημα μπορεί
να επιλέξει το
καταλληλότερο σχήμα και τρόπο εκτύπωσης.