Δείτε πως μπορείτε να κοστολογήσετε ένα έντυπο αλλά και να κάνετε μια προσφορά εύκολα και με ελάχιστες γνώσεις τυπογραφίας.