Δείτε πως το easyQ μπορεί να υπολογίσει με μεγάλη λετπομέρεια κόστη που μπορεί να ξεφύγουν της προσοχής σας.