- Ετοιμασία και αποστολή προσφοράς με δύο τρόπους (pdf και link)
- Option (pdf) O πελάτης παραλαμβάνει pdf
- Οtion link Ο πελάτης παραλαμβάνει link και κάνει on-line παραγγελία ανεβάζοντας αρχείο
- O Πελάτης λαμβάνει email ότι η παραγγελία παρελήφθη
- O Πελάτης λαμβάνει sms ότι η παραγγελία παρελήφθη
- O χρήστης βλέπει την προσφορά πλέον κερδισμένη και περασμένη παραγγελία μαζί με το αρχείο που ανέβασε ο πελάτης και εκτυπώνει εντολή παραγωγής.
- Ο χρήστης βλέπει τ αρχείο και γυρνάει την παραγγελία σε κατάσταση εκτύπωσης
- Ο πελάτης παραλαμβάνει ενημερωτικό email και sms
- Ο πελάτης κάνει Login στον λογαριασμό του και βλέπει πρόσφορες και παραγγελίες