Εισαγωγή των πρώτων matrix στην εφαρμογή EasyQ Ver 5.0.
Μάθετε πως θα καταχωρήσετε τα πρώτα κοστολόγιά σας.
Ζητήστε οποιοδήποτε matrix επιθυμείτε απο την τεχνική υποστήριξη www.easyq.gr