Το δέυτερο μερος για την εισαγωγή των πρώτων matrix στην εφαρμογή EasyQ Ver 5.0
Μάθετε πως θα καταχωρήσετε τα πρώτα κοστολόγιά σας.
Ζητήστε οποιοδήποτε matrix επιθυμείτε απο την τεχνική υποστήριξη www.easyq.gr