Το τρίτο και τελευταίο μέρος για την εισαγωγή των πρώτων matrix στην εφαρμογή EasyQ Ver 5.0.
Μάθετε πως θα καταχωρήσετε τα πρώτα κοστολόγιά σας.
Ζητήστε οποιοδήποτε matrix επιθυμείτε από την τεχνική υποστήριξη www.easyq.gr