Γνωριμία με την εφαρμογή EasyQ 5.
Εισαγωγή των στοιχείων σας και του λογοτύπου, εισαγωγή προμηθευτών, film και CTP.