Εισαγωγή των πρώτων σας προσφορών στο EasyQ.
Εισαγωγή χημικών χαρτιών και κοστολόγηση Μπλοκ.