Εισαγωγή των πρώτων σας παραγγελιών στο EasyQ.
Εκτυπώσεις εντολών εργασίας, παραγγελιών χαρτιού, αποκοστολόγηση κ.α.
Βασικά φίλτρα αναζήτησης εργασιών.
Κατάσταση και εκτέλεση παραγγελιών.